Вело училиште и Еко логик активности

Нашето училиште како активна вело-членка денеска беше посетено од страна на Здружението на граѓани за заштита и унапредување на животната средина Еко логик во рамки на програмата Вело училиште при што беа спроведени активности со велосипеди со дел од учениците на ООУ Даме Груев (проверка на исправност на велосипедите „м-проверка“, бавна трка, сопирање), со цел промоција на велосипедизмот како активен и здрав начин на спортување.Координатор на оваа активност беше наставничката Маја Давкова.