Ученичката Викторија Атанасова со прва награда на „Ракатки“

На 04.06.2022 година се одржа 18 – тиот Детски литературен фестивал “Ракатки” во Скопје каде ученичката Викторија Атанасова од 7 одд. доби 1 награда