По повод светскиот ден на здрава храна -16 октомври,се спроведоа низа активности во одделенска и предметна настава.Наставниците од одделенска настава заедно со своите ученици реализираа креативни работилници за здрава храна преку кои се даде акцент на здравиот начин на исхрана.Наставниците од предметна настава одржаа едукативни предавања на тема,,Здрава храна,,а учениците изработија соодветни хамери.На крајот на предавањата на секој ученик му се додели по 1 јаболко во пресрет на 17 Октомври-Меѓународен ден на сиромаштијата, со цел учениците да стекнат навика дека сите сме исти, и само со љубов и хуманост ќе создадеме подобар свет за сите.