15 Октомври-Меѓународен ден на пешаците

По повод меѓународниот ден на пешаците 15 октомври, во нашето училиште се реализираше пешање-кратка прошетка со учениците од прво до деветто одделение под мотото,,Остави го копјутерот за час и движи се со нас,,.

Целта на оваа активност и обележување на овој ден е подигање на еколошката свест за здрава животна средина, движење во природа, од и до училиште, а помалку користење на автомобили-превозни средства.