Денес во Домот на културата”Крсте Мисирков” Свети Николе, на конкурсот по повод Месецот на книгата на тема”Книгата-отворен прозорец кон светот” ученикот Лука Апостолов од 6 одд. се закити со втора награда, а ученикот Матеј Велков исто ученик од 6 одд. доби благодарница под менторство на наставникот Катерина Алексова Наумова