Од денешното учество на нашите ученици во емисијата на МТВ -Ѕвон