Нашата ученичка Михаела Смилкова од V Одделение под менторство на наставничката Слаѓана Маџова на распишаниот конкурс од Агенција за супервизија на осигурувањето на РСМ на тема ” Осигурувањето ме заштитува од ризици “освои една од трите награди на државно ниво ,вредносен ваучер од 3000 денари.