Одбележување на Светскиот ден на безбеден интернет

На 7.02.2023 г во ООУ „Даме Груев” беше одбележан Светскиот ден на безбеден интернет.