На 7.02.2023 г во ООУ”Даме Груев” беше одбележан Светскиот ден на безбеден интернет