Новинарски клуб „Бела Надеж“

Од 28.11.2023 во ООУ “Даме Груев” Ерџелија почна со работа новинарски клуб под име “Бела Надеж” со првично 27 члена под менторство на наставникот Маја Давкова.