Новинарски клуб „Бела надеж“ присуствуваше на јавна расправа во Општина Свети Николе

Претставници од новинарскиот клуб “Бела надеж” при ООУ “Даме Груев” с.Ерџелија, зедоа учество во јавната расправа по програмите на Општината за 2024г.

Прашања кои што ги поставија се:

  • Дали во буџетот на Општината се предвидени средства за санација на улицата пред централното училиште во Ерџелија?
  • Дали се планирани средства за под во балон салата?
  • Дали Општината има предвидено средства за заштита на животната средина? Воведување на селекција на отпад и набавка на контејнери за селекција или зголемување на бројот на постоечките контејнери ;
  • Дали во буџетот се предвидени средства за санација и асфалтирање на улици во руралните средини?