Одбележување на 8 Март – Денот на жената

🌹Го одбележавме 8 Март – Денот на жената и во ООУ „Даме Груев“ село Ерџелија и во подрачните установи во селата Пеширово, Амзабегово, Мустафино и Кадрифаково, се одржаа пригодни програми со ритмички точки и рецитали. Учествуваа ученици од прво до петто одделение кои упатија искрени пораки на сите жени. Честит нека е 8 Март!