Одбележување на 21 Март – Денот на пролетта

🍀По повод Денот на пролетта 21 Март и во рамките на ЕКО секцијата, денес во ООУ „Даме Груев“ село Ерџелија и во подрачните установи, организиравме ЕКО акција со неколку активности во кои беа вклучени сите ученици и вработени во училиштето.

🪴Активности вклучија чистење на училишниот двор и училишната сала, садење саксиско цвеќе, наводнување на цвеќињата и разубавување на просторот во училиштето и во училишниот двор.

🍀Им благодариме на сите учесници што придонесоа во разубавување на овој наш заеднички простор за кој треба да се грижиме сите заедно.