Информатика 6то

Важно!! Ученици во прилог ги имате прикачено предавањата за лекцијата “Изработка на програми со структура за повторување“ и лекцијата “Изработка на програми кои содржат комбинации од структури и вклучуваат настани“ каде се вежбаат сите структури кои сме ги учеле како и опишана постапка како да се инсталира програмата Скреч и да се почне со работа.