ООУ „Даме Груев“ на „Пролет, љубов, смеа“

По повод 23 април – Светскиот ден на книгата и авторското право, во градската библиотека се одржа поетската манифестација „Пролет, љубов, смеа“ на која нашата ученичка Викторија Атанасова освои прва награда, а ученичката Марија Атанасова доби пофалница, под менторство на наставничката Катерина Алексова Наумова.