Поетска манифестација „Пролет на сребрените соништа“

На петтото издание на манифестацијата „Пролет на сребрените соништа„ одржано на 7 мај во Радовиш, нашите ученички Викторија Атанасова (ментор Катерина Алексова Наумова) и Ангела Смилкова (ментор Слаѓана Маџова) освоија дипломи за најдобри песни.